Kira Sertifikası İhraç İlanı  
 

Sermaye Piyasası Kurulunun 25/10/2013 tarih 35/1150 sayılı toplantısında onaylanmış olan yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000,00 Euro nominal bedelli, 5 yıl vadeli, aylık kira geliri ödemeli kira sertifikalarının 1. Tertip 5.000.000,00 Euro’luk kısmının ihracı Sermaye Piyasası Kurulunun 06.11.2013 tarih 3359 sayılı onay yazısı ile 06.11.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.