Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Ana Sayfa
Kurumsal
Ürünler
Çözümler
Kalite
Hizmetler
Medya
 KURUMSAL 

Skip Navigation Links.
Ana Sayfa Kurumsal Dünya'da KABTEK

Doðru kaliteye önem veren müþterilerin memnuniyetiyle Kablotek'in tüm ürün gruplarýna talep her geçen gün katlanarak artýyor.

AB Pazarýna sunduðu ürünler hemen her alanda kullanýlýyor: Fabrikalardan (TyssenKrupp-Bayer vs.) makine ve motor yapým sektörüne kadar... Dünyanýn en geliþmiþ makinelerinde ve fabrikalarýnda KABLOTEK ürünlerine güveniliyor.

Kablotek, AB pazarýnda edindiði tecrübe ve kalite anlayýþýný yurtiçindeki ortaklarýna aktarýyor. Kablotek, deðiþken müþteri ihtiyaçlarýna göre esnek çözümler üretiyor. Örnek olarak:AB'de yaþanmakta olan kriz sýrasýnda, özellikle bakýr fiyatlarýndaki belirsizlik ve olasý talep deðiþkenliði nedeniyle distribütörlerin hazýr stok seviyelerini azaltýp, ihtiyaca daha yakýn zamanda tedarik isteklerini Kablotek'in daha yakýn zamanda tedarik isteklerini Kablotek'in rahatlýkla karþýlamasý...


Kurumsal | Ürünler | Çözümler | Kalite | Hizmetler | Medya | İletişim | Site Haritası | Kullanım Koşulu

KABTEK © copyright 2009
Merkez & Fabrika Alipaşa mevkii Sanayi 12. Sokak No:7 Silivri - İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 716 53 30(pbx) Fax: +90 212 716 53 44 e-mail: info@kabtek.com